Terapia sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces zachodzący w układzie nerwowym, polega na porządkowaniu informacji odbieranych przez zmysły: smaku, wzroku, słuchu, dotyku, węchu, ruchu, grawitacji oraz pozycji. Pozwala na nabycie, uczenie się reakcji i adaptacji określonych zachowań.

Zmysł czucia głębokiego ( dotyku) wpływa na rozwój sprawności fizycznej, intelektualnej.

Zmysł równowagi odpowiada za prawidłową postawę ciała, napięcie mięśniowe, ruchy gałek ocznych, planowanie ruchu (podstawy nauki czytania i pisania, chodzenia)

Zmysł węchu i smaku wspomaga prawidłowy rozwój procesu uczenia się, pamięci emocjonalnej.

Zmysł wzroku rozwija spostrzeganie, logiczne myślenie, umiejętności matematyczne.

Zmysł słuchu kształtuje umiejętność komunikowania się, rozumienia poleceń.

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą powodować zakłócenia w całościowym rozwoju dziecka. Utrudniać nabywanie umiejętności.

Drogi rodzicu,

jeśli zauważysz niepokojące sygnały, zapraszamy na diagnozę i terapię.