Pacjent

Fitness Medical Center udziela świadczeń medycznych ambulatoryjnie oraz w domu pacjenta.

Dokumentacja medyczna przechowywana jest w siedzibie naszej firmy w wersji elektronicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie zgłoszenia.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie:

  • elektronicznej
  • wyciągów
  • odpisów
  • kopi albo wydruków

Podmiot nie pobiera opłaty

Prawa pacjenta – zobacz

Prawa do świadczeń zdrowotnych – zobacz

W razie pytań lub pomocy.

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

BEZPŁATNA INFOLINIA 0 800 190 590